Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ici/www/classes/Address_ALL.class.php on line 272
Vandermeulenstraat 1 | Brussel

Vandermeulenstraat 1
Vesaliusstraat 31
1000 Brussel

Gebouw: 570 m²
Kadastrale perceel: 1046 m²
Kadaster: 1246F2
Hoogte: 45 m

50.8508598, 4.3638546
171162, 149655

Bestemming

Gegeven niet gevonden
De kaarten en voorschriften van het GBP zijn louter richtinggevend. Enkel de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde kaarten hebben bindende kracht en verordenende waarde.

Aangrenzende gebouwen

Koningsstraat 152, 154, 156, 158

In deze gebieden

Brussel
Gemeente

Onze Lieve Vrouw Ter Sneeuw
Wijk

Rijksadmin. Centrum En Congres
Sector

Buiten deze gebieden

RVOHR
Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie

GCHEWS
Gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing

Voorkoopperimeter
Krachtens het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) is het mogelijk een voorkooprecht tot stand te brengen ten gunste van verschillende overheden.

Wijkcontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1994

Stadsvernieuwingscontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2016

Downloaden

Selecteer het formaat en de laag die u wilt downloaden
voor het adres "Vandermeulenstraat 1"
Couche:   Format:

Rue Vandermeulen 1

Ongespecificeerd

Stib haltes


Trein
Spoorwegen (NMBS)

Brussel-Congres 144 m
Brussel-Centraal 770 m
Brussel-Noord 1,04 km
Metro
Metrolijnen in Brussel

Kruidtuin 368 m
Madou 382 m
Park 595 m


Gewestelijke Fietsroutes
Aanbevolen fietswegen


Villo!
Self-service fietsen in het Brussels Gewest

Congres 169 m
Musee De La Bd / Stripmuseum 230 m
Botanique/kruidtuin 312 m


Zone DriveNow
Zelfbedienende autoservice

Zone ZipCar
Zelfbedienende autoservice

Cambio
Service van zelfbedieningsauto's (vaste stations)


Collecto
Collectieve taxidienst beschikbaar tussen 23 en 6 uur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Binnen 50 meter, zijn er:
4 plaatsen in Groene zone (Bewonerskaart of ticket: 4u30 max.)

Restauranten

  Comptoir Royal 52 m
Parfum d'Asie 129 m
Villa Romana 173 m
  Chari Vari 179 m
  Titanic 212 m
  Garden City 213 m

Winkels

Bias Aviation 61 m
Mary 120 m
Shine Design 121 m
Brian Joyeux 125 m
Prassimo 134 m
Koninglijke Shop 168 m

Premies

Dit adres is niet gelegen in de RVOHS noch in de perimeter van een wijkcontract. Als u eigenaar-bewoner bent van een woning die op dit adres is gelegen (of indien u een beroep doet op een sociaal verhuurkantoor), kunt u niettemin een premie voor de renovatie van het woonmilieu ontvangen ten belope van 30 tot 70% van het bedrag van de aanvaarde werken indien uw jaarlijkse bruto inkomen lager is dan 67050.72 euro. Kunt u een premie voor de verfraaiing van gevels ontvangen ten belope van 30% van het aanvaarde bedrag van de werken als uw jaarlijkse bruto inkomen hoger is dan 40000 euro, en van 55% als uw inkomen lager is dan 40000 euro.
Opgelet: controleer goed de voorwaarden op de websites van het Gewest. De werken mogen pas starten nadat de aanvrager een "voorlopige toekenningsbelofte van de premie" ontvangen heeft.

Aanvragen voor vergunningen

Geen vergunning voor dit adres