Kartuizersstraat 66
1000 Brussel

Gebouw: 92 m²
Kadastrale perceel: 160 m²
Kadaster: 1258E
Hoogte: 17 m

50.8484490, 4.3450136
170894, 148328

Bestemming

Sterk gemengde gebieden
De kaarten en voorschriften van het GBP zijn louter richtinggevend. Enkel de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde kaarten hebben bindende kracht en verordenende waarde.

Aangrenzende gebouwen

Kartuizersstraat 64, 68

In deze gebieden

Brussel
Gemeente

Dansaert
Wijk

Nieuwe Graanmarkt
Sector

RVOHR
Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie

GCHEWS
Gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing

Zone voor stedelijke herwaardering
Gebied waar de operaties voor stedelijke herwaardering zijn geconcentreerd, omdat de leefomstandigheden van de inwoners er minder goed zijn dan in de rest van het Gewest

Buiten deze gebieden

Voorkoopperimeter
Krachtens het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) is het mogelijk een voorkooprecht tot stand te brengen ten gunste van verschillende overheden.

Zoneverordeningen
Stedenbouwkundige zoneverordeningen

Wijkcontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1994

Stadsvernieuwingscontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2016

Downloaden

Selecteer het formaat en de laag die u wilt downloaden
voor het adres "Kartuizersstraat 66"
Couche:   Format:

Stib haltes


Trein
Spoorwegen (NMBS)

Brussel Kapellekerk 843 m
Brussel-Centraal 904 m
Brussel-Congres 1,29 km
Metro
Metrolijnen in Brussel

Sint-Katelijne 456 m
Anneessens 462 m
De Brouckère 543 m


Gewestelijke Fietsroutes
Aanbevolen fietswegen


Villo!
Self-service fietsen in het Brussels Gewest

Jardin Aux Fleurs / Bloemenhof 107 m
Dansaert 215 m
Bourse / Beurs 312 m


Zone DriveNow
Zelfbedienende autoservice

Zone ZipCar
Zelfbedienende autoservice

Cambio
Service van zelfbedieningsauto's (vaste stations)


Collecto
Collectieve taxidienst beschikbaar tussen 23 en 6 uur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Binnen 50 meter, zijn er:
1 plaatsen de stationnement
19 plaatsen in Groene zone (Bewonerskaart of ticket: 4u30 max.)
2 plaatsen voor leveringen

Restauranten

  In 't Spinnekopke 103 m
  Fin de Siècle 155 m
  9 et voisins 173 m
Hông Hoa 175 m
  Bonsoir Clara 177 m
Tuk Tuk 200 m

Premies

Dit adres is gelegen in de RVOHS, waardoor de eigenaar recht kan hebben op premies voor de renovatie van het woonmilieu en op premies voor de verfraaiing van gevels. Naargelang uw inkomen zal de premie 50 tot 80 % van het bedrag van de aanvaarde werken voor de verfraaiing van gevels bedragen, en 30 tot 70 % voor de renovatie van het woonmilieu.
Opgelet: controleer goed de voorwaarden op de websites van het Gewest. De werken mogen pas starten nadat de aanvrager een "voorlopige toekenningsbelofte van de premie" ontvangen heeft.

Aanvragen voor vergunningen

Geen vergunning voor dit adres