Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ici/www/classes/Address_ALL.class.php on line 272
Paleizenstraat 247 | Brussel

Paleizenstraat 247
1000 Brussel


Kadastrale perceel: 665 m²
Kadaster: 71N9
Hoogte: 21 m

50.8701326, 4.3654332
173306, 149766

Bestemming

Gegeven niet gevonden
De kaarten en voorschriften van het GBP zijn louter richtinggevend. Enkel de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde kaarten hebben bindende kracht en verordenende waarde.

In deze gebieden

Brussel
Gemeente

Noordwijk
Wijk

Masuiplein-Nord
Sector

Buiten deze gebieden

RVOHR
Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie

GCHEWS
Gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing

Voorkoopperimeter
Krachtens het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) is het mogelijk een voorkooprecht tot stand te brengen ten gunste van verschillende overheden.

Wijkcontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1994

Stadsvernieuwingscontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2016

Downloaden

Selecteer het formaat en de laag die u wilt downloaden
voor het adres "Paleizenstraat 247"
Couche:   Format:

Rue des Palais 247

Ongespecificeerd

Stib haltes


Trein
Spoorwegen (NMBS)

Brussel-Noord 1,14 km
Schaarbeek 1,3 km
Bockstael 1,59 km
Metro
Metrolijnen in Brussel

Noordstation 1,15 km
Bockstael 1,5 km
Pannenhuis 1,62 km


Gewestelijke Fietsroutes
Aanbevolen fietswegen


Villo!
Self-service fietsen in het Brussels Gewest

Masui 222 m
Pavillon/paviljoen 449 m
Sibelga 494 m


Zone DriveNow
Zelfbedienende autoservice

Zone ZipCar
Zelfbedienende autoservice

Cambio
Service van zelfbedieningsauto's (vaste stations)


Collecto
Collectieve taxidienst beschikbaar tussen 23 en 6 uur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Binnen 50 meter, zijn er:
2 plaatsen de stationnement
1 plaatsen in Groene zone (Bewonerskaart of ticket: 4u30 max.)

* Aandacht: bewonersplaatsen verdeeld tussen Bruxelles en Schaerbeek

Restauranten

  ELAN (eat vzw) 443 m
  Pizza Royale 467 m
  L'Eden 596 m
  Restaurant Place Eugène Verboekhoven 689 m
  La Cueva de Castilla - Al Matbakh 697 m
  Argentina 701 m

Premies

Dit adres is niet gelegen in de RVOHS noch in de perimeter van een wijkcontract. Als u eigenaar-bewoner bent van een woning die op dit adres is gelegen (of indien u een beroep doet op een sociaal verhuurkantoor), kunt u niettemin een premie voor de renovatie van het woonmilieu ontvangen ten belope van 30 tot 70% van het bedrag van de aanvaarde werken indien uw jaarlijkse bruto inkomen lager is dan 67050.72 euro. Kunt u een premie voor de verfraaiing van gevels ontvangen ten belope van 30% van het aanvaarde bedrag van de werken als uw jaarlijkse bruto inkomen hoger is dan 40000 euro, en van 55% als uw inkomen lager is dan 40000 euro.
Opgelet: controleer goed de voorwaarden op de websites van het Gewest. De werken mogen pas starten nadat de aanvrager een "voorlopige toekenningsbelofte van de premie" ontvangen heeft.

Aanvragen voor vergunningen

Geen vergunning voor dit adres