Vaartstraat 99-101
1000 Brussel

Gebouw: 68 m²
Kadastrale perceel: 67 m²
Kadaster: 1233_
Hoogte: 16 m

50.8547303, 4.3472439
171593, 148486

Bestemming

Gegeven niet gevonden
De kaarten en voorschriften van het GBP zijn louter richtinggevend. Enkel de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde kaarten hebben bindende kracht en verordenende waarde.

Aangrenzende gebouwen

Kalkkaai 1, Vaartstraat 95, 97

In deze gebieden

Brussel
Gemeente

Begijnhof - Diksmuide
Wijk

Begijnhofplein
Sector

Buiten deze gebieden

RVOHR
Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie

GCHEWS
Gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing

Voorkoopperimeter
Krachtens het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) is het mogelijk een voorkooprecht tot stand te brengen ten gunste van verschillende overheden.

Wijkcontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1994

Stadsvernieuwingscontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2016

Downloaden

Selecteer het formaat en de laag die u wilt downloaden
voor het adres "Vaartstraat 101"
Couche:   Format:

Rue du Canal 101

Ongespecificeerd

Stib haltes


Trein
Spoorwegen (NMBS)

Brussel-Congres 1,12 km
Brussel-Noord 1,17 km
Brussel-Centraal 1,24 km
Metro
Metrolijnen in Brussel

Sint-Katelijne 291 m
IJzer 404 m
Graaf van Vlaanderen 491 m


Gewestelijke Fietsroutes
Aanbevolen fietswegen


Villo!
Self-service fietsen in het Brussels Gewest

Les Quais / Kaaien 7 m
Laeken / Laken 340 m
Porte De Flandre / Vlaamsepoort 417 m


Zone DriveNow
Zelfbedienende autoservice

Zone ZipCar
Zelfbedienende autoservice

Cambio
Service van zelfbedieningsauto's (vaste stations)


Collecto
Collectieve taxidienst beschikbaar tussen 23 en 6 uur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Binnen 50 meter, zijn er:
25 plaatsen in Groene zone (Bewonerskaart of ticket: 4u30 max.)
3 plaatsen voor leveringen 4 plaatsen voor coaches 1 plaatsen voor gehandicapten

Restauranten

Snack à Pat 88 m
  ViaVia Brussels 201 m
Strofilia 209 m
  Africa 215 m
  Royal 231 m
  La Marée 238 m

Premies

Dit adres is niet gelegen in de RVOHS noch in de perimeter van een wijkcontract. Als u eigenaar-bewoner bent van een woning die op dit adres is gelegen (of indien u een beroep doet op een sociaal verhuurkantoor), kunt u niettemin een premie voor de renovatie van het woonmilieu ontvangen ten belope van 30 tot 70% van het bedrag van de aanvaarde werken indien uw jaarlijkse bruto inkomen lager is dan 67050.72 euro. Kunt u een premie voor de verfraaiing van gevels ontvangen ten belope van 30% van het aanvaarde bedrag van de werken als uw jaarlijkse bruto inkomen hoger is dan 40000 euro, en van 55% als uw inkomen lager is dan 40000 euro.
Opgelet: controleer goed de voorwaarden op de websites van het Gewest. De werken mogen pas starten nadat de aanvrager een "voorlopige toekenningsbelofte van de premie" ontvangen heeft.

Aanvragen voor vergunningen

Geen vergunning voor dit adres