Marnestraat 5
1030 Schaarbeek

Gebouw: 33 m²
Kadastrale perceel: 31 m²
Kadaster: 218H16
Hoogte: 34 m
Homoniem van Evere

50.8626379, 4.3676166
172473, 149920

Bestemming

Typisch woongebieden
De kaarten en voorschriften van het GBP zijn louter richtinggevend. Enkel de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde kaarten hebben bindende kracht en verordenende waarde.

Aangrenzende gebouwen

Marnestraat 3, 7, Paleizenstraat 77

In deze gebieden

Schaarbeek
Gemeente

Brabantwijk
Wijk

Brichautstraat
Sector

RVOHR
Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie

GCHEWS
Gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing

Zone voor stedelijke herwaardering
Gebied waar de operaties voor stedelijke herwaardering zijn geconcentreerd, omdat de leefomstandigheden van de inwoners er minder goed zijn dan in de rest van het Gewest

Buiten deze gebieden

Voorkoopperimeter
Krachtens het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) is het mogelijk een voorkooprecht tot stand te brengen ten gunste van verschillende overheden.

Zoneverordeningen
Stedenbouwkundige zoneverordeningen

Wijkcontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1994

Stadsvernieuwingscontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2016

Downloaden

Selecteer het formaat en de laag die u wilt downloaden
voor het adres "Marnestraat 5"
Couche:   Format:

Afvalophaling

Woensdagochtend, Zaterdagmorgen
Woensdagochtend
Woensdagochtend
Woensdagmiddag

Rue de la Marne 5

gebouw  

Stib haltes


Trein
Spoorwegen (NMBS)

Brussel-Noord 511 m
Brussel-Congres 1,25 km
Schaarbeek 1,91 km
Metro
Metrolijnen in Brussel

Kruidtuin 975 m
Rogier 1,03 km
IJzer 1,29 km


Gewestelijke Fietsroutes
Aanbevolen fietswegen


Villo!
Self-service fietsen in het Brussels Gewest

Liedts 151 m
Emile Max Lycee/lyceum Emile Max 329 m
Sainte-marie/sinte-maria 542 m


Zone DriveNow
Zelfbedienende autoservice

Zone ZipCar
Zelfbedienende autoservice

Cambio
Service van zelfbedieningsauto's (vaste stations)


Collecto
Collectieve taxidienst beschikbaar tussen 23 en 6 uur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Binnen 50 meter, zijn er:
2 plaatsen in Rode zone (Ticket: 2u max.)
47 plaatsen in Groene zone (Bewonerskaart of ticket: 4u30 max.)
1 plaatsen voor gehandicapten 2 plaatsen voor Rode Kruisvoertuigen

Restauranten

  L'Âne Vert 323 m
  Canelle Pavillon 328 m
  ELAN (eat vzw) 530 m
  De Ultieme Hallucinatie 574 m
Osteria delle Stelle 619 m
  Al Matbakh 625 m

Premies

Dit adres is gelegen in de RVOHS, waardoor de eigenaar recht kan hebben op premies voor de renovatie van het woonmilieu en op premies voor de verfraaiing van gevels. Naargelang uw inkomen zal de premie 50 tot 80 % van het bedrag van de aanvaarde werken voor de verfraaiing van gevels bedragen, en 30 tot 70 % voor de renovatie van het woonmilieu.
Opgelet: controleer goed de voorwaarden op de websites van het Gewest. De werken mogen pas starten nadat de aanvrager een "voorlopige toekenningsbelofte van de premie" ontvangen heeft.

Aanvragen voor vergunningen

Geen vergunning voor dit adres