Dekensstraat 39
1040 Etterbeek

Gebouw: 45 m²
Kadastrale perceel: 53 m²
Kadaster: 416A5
Hoogte: 72 m

50.8381224, 4.3882510
169746, 151373

Bestemming

Gegeven niet gevonden
De kaarten en voorschriften van het GBP zijn louter richtinggevend. Enkel de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde kaarten hebben bindende kracht en verordenende waarde.

Aangrenzende gebouwen

Dekensstraat 37

In deze gebieden

Etterbeek
Gemeente

Sint-Pieter
Wijk

Sint-Gertrudis
Sector

Buiten deze gebieden

RVOHR
Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie

GCHEWS
Gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing

Voorkoopperimeter
Krachtens het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) is het mogelijk een voorkooprecht tot stand te brengen ten gunste van verschillende overheden.

Wijkcontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1994

Stadsvernieuwingscontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2016

Downloaden

Selecteer het formaat en de laag die u wilt downloaden
voor het adres "Dekensstraat 39"
Couche:   Format:

Afvalophaling

Woensdagochtend, Zaterdagmorgen
Woensdagochtend
Woensdagochtend
Woensdagmiddag

Rue Dekens 39

Ongespecificeerd

Stib haltes


Trein
Spoorwegen (NMBS)

Brussel-Schuman 771 m
Brussel-Schuman 775 m
Merode 843 m
Metro
Metrolijnen in Brussel

Schuman 689 m
Merode 695 m
Maalbeek 1,01 km


Gewestelijke Fietsroutes
Aanbevolen fietswegen


Villo!
Self-service fietsen in het Brussels Gewest

Place Van Meyel/van Meyelplein 146 m
Parc Cinquantenaire / Jubelpark 269 m
Jourdan 472 m


Zone DriveNow
Zelfbedienende autoservice

Zone ZipCar
Zelfbedienende autoservice

Cambio
Service van zelfbedieningsauto's (vaste stations)


Collecto
Collectieve taxidienst beschikbaar tussen 23 en 6 uur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Binnen 50 meter, zijn er:
44 plaatsen in Groene zone (Bewonerskaart of ticket: 4u30 max.)

Restauranten

Momotaro 131 m
  L'escale Pâtes 132 m
  Knossos 136 m
Il Cappuccino 160 m
  Met Jeaninne 204 m
Food & Wine 212 m

Winkels

Le Brin D'Folie 137 m
Club Beauté 149 m
Apon 154 m
Pourquoi Pas 158 m
G Faim! 170 m
New Style 187 m

Premies

Dit adres is niet gelegen in de RVOHS noch in de perimeter van een wijkcontract. Als u eigenaar-bewoner bent van een woning die op dit adres is gelegen (of indien u een beroep doet op een sociaal verhuurkantoor), kunt u niettemin een premie voor de renovatie van het woonmilieu ontvangen ten belope van 30 tot 70% van het bedrag van de aanvaarde werken indien uw jaarlijkse bruto inkomen lager is dan 67050.72 euro. Kunt u een premie voor de verfraaiing van gevels ontvangen ten belope van 30% van het aanvaarde bedrag van de werken als uw jaarlijkse bruto inkomen hoger is dan 40000 euro, en van 55% als uw inkomen lager is dan 40000 euro.
Opgelet: controleer goed de voorwaarden op de websites van het Gewest. De werken mogen pas starten nadat de aanvrager een "voorlopige toekenningsbelofte van de premie" ontvangen heeft.

Aanvragen voor vergunningen

Bouwvergunning privé aanvrager PU/554738
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed
Aanvraag: 04/02/2015 | Beslissing: 14/07/2015 | Toestand: Toegekend