Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ici/www/classes/Address_ALL.class.php on line 272
Ernest Havauxstraat 39 | Etterbeek

Ernest Havauxstraat 37-39
Groothertogstraat 51
1040 Etterbeek

Gebouw: 117 m²
Kadastrale perceel: 118 m²
Kadaster: 437E2
Hoogte: 61 m

50.8324166, 4.3844820
169111, 151108

Bestemming

Gegeven niet gevonden
De kaarten en voorschriften van het GBP zijn louter richtinggevend. Enkel de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde kaarten hebben bindende kracht en verordenende waarde.

Aangrenzende gebouwen

Ernest Havauxstraat 35, Groothertogstraat 53

In deze gebieden

Etterbeek
Gemeente

Jacht
Wijk

Ph. Baucqstraat
Sector

Buiten deze gebieden

RVOHR
Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie

GCHEWS
Gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing

Voorkoopperimeter
Krachtens het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) is het mogelijk een voorkooprecht tot stand te brengen ten gunste van verschillende overheden.

Wijkcontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1994

Stadsvernieuwingscontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2016

Downloaden

Selecteer het formaat en de laag die u wilt downloaden
voor het adres "Ernest Havauxstraat 39"
Couche:   Format:

Afvalophaling

Woensdagochtend, Zaterdagmorgen
Woensdagochtend
Woensdagochtend
Woensdagmiddag

Rue Ernest Havaux 39

Ongespecificeerd

Stib haltes


Trein
Spoorwegen (NMBS)

Mouterij 428 m
Brussel-Luxemburg 996 m
Brussel-Schuman 1,21 km
Metro
Metrolijnen in Brussel

Schuman 1,17 km
Thieffry 1,21 km
Merode 1,23 km


Gewestelijke Fietsroutes
Aanbevolen fietswegen


Villo!
Self-service fietsen in het Brussels Gewest

Philippe Baucq 130 m
Gray/gray 478 m
Germoir/mouterij 491 m


Zone DriveNow
Zelfbedienende autoservice

Zone ZipCar
Zelfbedienende autoservice

Cambio
Service van zelfbedieningsauto's (vaste stations)


Collecto
Collectieve taxidienst beschikbaar tussen 23 en 6 uur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Binnen 50 meter, zijn er:
56 plaatsen in Groene zone (Bewonerskaart of ticket: 4u30 max.)
1 plaatsen voor gehandicapten

Restauranten

  Liloo 162 m
Casa Juan 305 m
O Banh Mi 330 m
Le Palais du Bengale 338 m
  Pizza Di Legno 398 m
Sukhothai 427 m

Winkels

LOOK 142 m
Kruidenier Chaussée de Wavre 142 m
Coiffure Christine 147 m
Gédé-Bois 208 m
Nour 246 m
Sensobel 304 m

Premies

Dit adres is niet gelegen in de RVOHS noch in de perimeter van een wijkcontract. Als u eigenaar-bewoner bent van een woning die op dit adres is gelegen (of indien u een beroep doet op een sociaal verhuurkantoor), kunt u niettemin een premie voor de renovatie van het woonmilieu ontvangen ten belope van 30 tot 70% van het bedrag van de aanvaarde werken indien uw jaarlijkse bruto inkomen lager is dan 67050.72 euro. Kunt u een premie voor de verfraaiing van gevels ontvangen ten belope van 30% van het aanvaarde bedrag van de werken als uw jaarlijkse bruto inkomen hoger is dan 40000 euro, en van 55% als uw inkomen lager is dan 40000 euro.
Opgelet: controleer goed de voorwaarden op de websites van het Gewest. De werken mogen pas starten nadat de aanvrager een "voorlopige toekenningsbelofte van de premie" ontvangen heeft.

Aanvragen voor vergunningen

Geen vergunning voor dit adres