Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ici/www/classes/Address_ALL.class.php on line 272
Philippe Baucqstraat 1 | Etterbeek

Steenweg op Waver 577-579
Philippe Baucqstraat 1
1040 Etterbeek

Gebouw: 82 m²
Kadastrale perceel: 82 m²
Kadaster: 420Y
Hoogte: 68 m

50.8321505, 4.3872839
169081, 151306

Bestemming

Gegeven niet gevonden
De kaarten en voorschriften van het GBP zijn louter richtinggevend. Enkel de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde kaarten hebben bindende kracht en verordenende waarde.

Aangrenzende gebouwen

Steenweg op Waver 573, 575, Philippe Baucqstraat 3, 5

In deze gebieden

Etterbeek
Gemeente

Jacht
Wijk

Ph. Baucqstraat
Sector

Buiten deze gebieden

RVOHR
Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie

GCHEWS
Gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing

Voorkoopperimeter
Krachtens het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) is het mogelijk een voorkooprecht tot stand te brengen ten gunste van verschillende overheden.

Wijkcontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1994

Stadsvernieuwingscontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2016

Downloaden

Selecteer het formaat en de laag die u wilt downloaden
voor het adres "Philippe Baucqstraat 1"
Couche:   Format:

Afvalophaling

Woensdagochtend, Zaterdagmorgen
Woensdagochtend
Woensdagochtend
Woensdagmiddag

Rue Philippe Baucq 1

Ongespecificeerd

Stib haltes


Trein
Spoorwegen (NMBS)

Mouterij 585 m
Merode 1,13 km
Etterbeek 1,16 km
Metro
Metrolijnen in Brussel

Thieffry 1,02 km
Merode 1,1 km
Schuman 1,24 km


Gewestelijke Fietsroutes
Aanbevolen fietswegen


Villo!
Self-service fietsen in het Brussels Gewest

Philippe Baucq 123 m
La Chasse/jacht 329 m
Place Van Meyel/van Meyelplein 545 m


Zone DriveNow
Zelfbedienende autoservice

Zone ZipCar
Zelfbedienende autoservice

Cambio
Service van zelfbedieningsauto's (vaste stations)


Collecto
Collectieve taxidienst beschikbaar tussen 23 en 6 uur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Binnen 50 meter, zijn er:
34 plaatsen in Groene zone (Bewonerskaart of ticket: 4u30 max.)
3 plaatsen voor leveringen 1 plaatsen voor gehandicapten

Restauranten

  Liloo 80 m
Casa Juan 122 m
Le Palais du Bengale 151 m
  Pizza Di Legno 349 m
Sukhothai 414 m
Ying -Yang 416 m

Winkels

Gédé-Bois 18 m
Sensobel 143 m
Kruidenier Chaussée de Wavre 152 m
Artiza 214 m
LOOK 225 m
Coiffure Christine 237 m

Premies

Dit adres is niet gelegen in de RVOHS noch in de perimeter van een wijkcontract. Als u eigenaar-bewoner bent van een woning die op dit adres is gelegen (of indien u een beroep doet op een sociaal verhuurkantoor), kunt u niettemin een premie voor de renovatie van het woonmilieu ontvangen ten belope van 30 tot 70% van het bedrag van de aanvaarde werken indien uw jaarlijkse bruto inkomen lager is dan 67050.72 euro. Kunt u een premie voor de verfraaiing van gevels ontvangen ten belope van 30% van het aanvaarde bedrag van de werken als uw jaarlijkse bruto inkomen hoger is dan 40000 euro, en van 55% als uw inkomen lager is dan 40000 euro.
Opgelet: controleer goed de voorwaarden op de websites van het Gewest. De werken mogen pas starten nadat de aanvrager een "voorlopige toekenningsbelofte van de premie" ontvangen heeft.

Aanvragen voor vergunningen

Geen vergunning voor dit adres