Sint-Geertruidestraat 30
Hoornstraat 149
1040 Etterbeek

Gebouw: 25 m²
Kadastrale perceel: 25 m²
Kadaster: 353B7
Hoogte: 71 m

50.8379535, 4.3898586
169727, 151487

Bestemming

Gegeven niet gevonden
De kaarten en voorschriften van het GBP zijn louter richtinggevend. Enkel de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde kaarten hebben bindende kracht en verordenende waarde.

Aangrenzende gebouwen

Hoornstraat 147

In deze gebieden

Etterbeek
Gemeente

Sint-Pieter
Wijk

Sint-Gertrudis
Sector

Buiten deze gebieden

RVOHR
Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie

GCHEWS
Gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing

Voorkoopperimeter
Krachtens het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) is het mogelijk een voorkooprecht tot stand te brengen ten gunste van verschillende overheden.

Wijkcontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1994

Stadsvernieuwingscontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2016

Downloaden

Selecteer het formaat en de laag die u wilt downloaden
voor het adres "Sint-Geertruidestraat 30"
Couche:   Format:

Afvalophaling

Woensdagochtend, Zaterdagmorgen
Woensdagochtend
Woensdagochtend
Woensdagmiddag

Rue Sainte Gertrude 30

Ongespecificeerd

Stib haltes


Trein
Spoorwegen (NMBS)

Merode 731 m
Brussel-Schuman 867 m
Brussel-Schuman 871 m
Metro
Metrolijnen in Brussel

Merode 591 m
Schuman 780 m
Thieffry 953 m


Gewestelijke Fietsroutes
Aanbevolen fietswegen


Villo!
Self-service fietsen in het Brussels Gewest

Place Van Meyel/van Meyelplein 128 m
Parc Cinquantenaire / Jubelpark 370 m
Louis Titz 404 m


Zone DriveNow
Zelfbedienende autoservice

Zone ZipCar
Zelfbedienende autoservice

Cambio
Service van zelfbedieningsauto's (vaste stations)


Collecto
Collectieve taxidienst beschikbaar tussen 23 en 6 uur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Binnen 50 meter, zijn er:
39 plaatsen in Groene zone (Bewonerskaart of ticket: 4u30 max.)
5 plaatsen voor leveringen 2 plaatsen voor gehandicapten

Restauranten

  L'escale Pâtes 164 m
  Knossos 185 m
Momotaro 233 m
Il Cappuccino 234 m
  Met Jeaninne 249 m
Sukhothai 301 m

Winkels

Le Brin D'Folie 170 m
Apon 178 m
Gâteau 189 m
Star Pizza 250 m
Club Beauté 263 m
Pourquoi Pas 268 m

Premies

Dit adres is niet gelegen in de RVOHS noch in de perimeter van een wijkcontract. Als u eigenaar-bewoner bent van een woning die op dit adres is gelegen (of indien u een beroep doet op een sociaal verhuurkantoor), kunt u niettemin een premie voor de renovatie van het woonmilieu ontvangen ten belope van 30 tot 70% van het bedrag van de aanvaarde werken indien uw jaarlijkse bruto inkomen lager is dan 67050.72 euro. Kunt u een premie voor de verfraaiing van gevels ontvangen ten belope van 30% van het aanvaarde bedrag van de werken als uw jaarlijkse bruto inkomen hoger is dan 40000 euro, en van 55% als uw inkomen lager is dan 40000 euro.
Opgelet: controleer goed de voorwaarden op de websites van het Gewest. De werken mogen pas starten nadat de aanvrager een "voorlopige toekenningsbelofte van de premie" ontvangen heeft.

Aanvragen voor vergunningen

Geen vergunning voor dit adres