Populierenoord 5
1082 Sint-Agatha-Berchem

Gebouw: 62 m²
Kadastrale perceel: 239 m²
Kadaster: 153M
Hoogte: 53 m
Homoniem van Sint-Lambrechts-Woluwe

50.8636188, 4.2923609
172584, 144622

Bestemming

Typisch woongebieden
De kaarten en voorschriften van het GBP zijn louter richtinggevend. Enkel de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde kaarten hebben bindende kracht en verordenende waarde.

In deze gebieden

Sint-Agatha-Berchem
Gemeente

Sint-Agatha Berchem Centrum
Wijk

Centrum
Sector

Buiten deze gebieden

RVOHR
Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie

GCHEWS
Gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing

Voorkoopperimeter
Krachtens het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) is het mogelijk een voorkooprecht tot stand te brengen ten gunste van verschillende overheden.

Zoneverordeningen
Stedenbouwkundige zoneverordeningen

Wijkcontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1994

Stadsvernieuwingscontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2016

Zone voor stedelijke herwaardering
Gebied waar de operaties voor stedelijke herwaardering zijn geconcentreerd, omdat de leefomstandigheden van de inwoners er minder goed zijn dan in de rest van het Gewest

Downloaden

Selecteer het formaat en de laag die u wilt downloaden
voor het adres "Populierenoord 5"
Couche:   Format:

Afvalophaling

Dinsdagochtend, Vrijdagmorgen
Dinsdagochtend
Vrijdagmorgen
Vrijdagmiddag

Aangrenzende gebouwen

Populierenoord 4

Stib haltes


Trein
Spoorwegen (NMBS)

Sint-Agatha-Berchem 1,03 km
Sint-Agatha-Berchem 1,03 km
Brussel-West 2,55 km
Metro
Metrolijnen in Brussel

Ossegem 2,42 km
Beekkant 2,43 km
Weststation 2,6 km


Gewestelijke Fietsroutes
Aanbevolen fietswegen


Villo!
Self-service fietsen in het Brussels Gewest

Maison Communale De Berchem St Aghate 193 m
Vandendriesch 208 m
Schweitzer 403 m


Zone DriveNow
Zelfbedienende autoservice

Zone ZipCar
Zelfbedienende autoservice

Cambio
Service van zelfbedieningsauto's (vaste stations)


Collecto
Collectieve taxidienst beschikbaar tussen 23 en 6 uur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Binnen 50 meter, zijn er:
7 plaatsen de stationnement

Restauranten

Vergina 132 m
  Taverne Pol 335 m
  Lunch Garden 901 m
  Brasserie de la Gare 954 m
  A la Carte 958 m
  La Luna 1000 m

Winkels

Studio C.C.S. 213 m
Bloemist Rue Emile Van Overstraeten 227 m
Chez Jean 236 m
Jamart 238 m
Proxy Delhaize 251 m
Zavelput 468 m

Premies

Dit adres is niet gelegen in de RVOHS noch in de perimeter van een wijkcontract. Als u eigenaar-bewoner bent van een woning die op dit adres is gelegen (of indien u een beroep doet op een sociaal verhuurkantoor), kunt u niettemin een premie voor de renovatie van het woonmilieu ontvangen ten belope van 30 tot 70% van het bedrag van de aanvaarde werken indien uw jaarlijkse bruto inkomen lager is dan 67050.72 euro. Kunt u een premie voor de verfraaiing van gevels ontvangen ten belope van 30% van het aanvaarde bedrag van de werken als uw jaarlijkse bruto inkomen hoger is dan 40000 euro, en van 55% als uw inkomen lager is dan 40000 euro.
Opgelet: controleer goed de voorwaarden op de websites van het Gewest. De werken mogen pas starten nadat de aanvrager een "voorlopige toekenningsbelofte van de premie" ontvangen heeft.

Aanvragen voor vergunningen

Geen vergunning voor dit adres