Kasteeldreef 66
1083 Ganshoren

Gebouw: 480 m²
Kadastrale perceel: 690 m²
Kadaster: 248_
Hoogte: 33 m

50.8767246, 4.3110764
174041, 145941

Bestemming

Parkgebieden
De kaarten en voorschriften van het GBP zijn louter richtinggevend. Enkel de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde kaarten hebben bindende kracht en verordenende waarde.

Onroerend erfgoed

Kasteel de Rivieren en het park
04/10/1983

In deze gebieden

Ganshoren
Gemeente

Villa'S Van Ganshoren
Wijk

De Rivierenpark
Sector

GCHEWS
Gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing

Buiten deze gebieden

RVOHR
Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie

Voorkoopperimeter
Krachtens het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) is het mogelijk een voorkooprecht tot stand te brengen ten gunste van verschillende overheden.

Zoneverordeningen
Stedenbouwkundige zoneverordeningen

Wijkcontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1994

Stadsvernieuwingscontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2016

Zone voor stedelijke herwaardering
Gebied waar de operaties voor stedelijke herwaardering zijn geconcentreerd, omdat de leefomstandigheden van de inwoners er minder goed zijn dan in de rest van het Gewest

Downloaden

Selecteer het formaat en de laag die u wilt downloaden
voor het adres "Kasteeldreef 66"
Couche:   Format:

Afvalophaling

Dinsdagochtend, Vrijdagmorgen
Dinsdagochtend
Vrijdagmorgen
Dinsdagmiddag

Château ter Rivieren

Kasteel
02 425 14 28
www.chateaurivieren.be
Foto: Wikimedia

Stib haltes


Trein
Spoorwegen (NMBS)

Jette 1,31 km
Sint-Agatha-Berchem 1,53 km
Sint-Agatha-Berchem 1,53 km
Metro
Metrolijnen in Brussel

Belgica 2,03 km
Simonis 2,03 km
Elisabeth 2,06 km


Gewestelijke Fietsroutes
Aanbevolen fietswegen


Villo!
Self-service fietsen in het Brussels Gewest

Van Overbeke 264 m
Square Du Centenaire 511 m
Reine Fabiola / Koningin Fabiola 524 m


Zone DriveNow
Zelfbedienende autoservice

Zone ZipCar
Zelfbedienende autoservice

Cambio
Service van zelfbedieningsauto's (vaste stations)


Collecto
Collectieve taxidienst beschikbaar tussen 23 en 6 uur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Restauranten

Les potes en toque 255 m
La Saigonnaise 823 m
  Anima e Cuore 846 m
La Carretta 888 m
La Penisola 903 m
San Daniele 957 m

Premies

Dit adres is niet gelegen in de RVOHS noch in de perimeter van een wijkcontract. Als u eigenaar-bewoner bent van een woning die op dit adres is gelegen (of indien u een beroep doet op een sociaal verhuurkantoor), kunt u niettemin een premie voor de renovatie van het woonmilieu ontvangen ten belope van 30 tot 70% van het bedrag van de aanvaarde werken indien uw jaarlijkse bruto inkomen lager is dan 67050.72 euro. Aangezien dit adres gelegen is in een GCHEWS, kunt u een premie voor de verfraaiing van gevels ontvangen ten belope van 50% van het aanvaarde bedrag van de werken als uw jaarlijkse bruto inkomen hoger is dan 40000 euro, en van 75% als uw inkomen lager is dan 40000 euro.
Opgelet: controleer goed de voorwaarden op de websites van het Gewest. De werken mogen pas starten nadat de aanvrager een "voorlopige toekenningsbelofte van de premie" ontvangen heeft.

Aanvragen voor vergunningen

Unieke stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA 08/PFU/643450
Vellen van 4 (aantal) hoogstammige bo(o)m(en) (gelegen buiten de weg)
Aanvraag: 19/07/2017 | Beslissing: 19/07/2017 | Toestand: Toegekend
Unieke stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA 08/PFU/628405
Vellen van 18 (aantal) hoogstammige bo(o)m(en) (gelegen buiten de weg)
Aanvraag: 27/04/2017 | Beslissing: 27/04/2017 | Toestand: Toegekend
Unieke stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA 08/PFU/588281
Vellen van 9 (aantal) hoogstammige bo(o)m(en) (gelegen buiten de weg)
Aanvraag: 20/01/2016 | Beslissing: 20/01/2016 | Toestand: Toegekend
Unieke stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA 08/PFU/549888
Vellen van 1 (aantal) hoogstammige bo(o)m(en) (gelegen buiten de weg)
Aanvraag: 09/01/2015 | Beslissing: 09/01/2015 | Toestand: Toegekend
Unieke stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA 08/PFU/497970
Wijzigen van het gebruik van een niet-bebouwd goed of een niet bebouwd deel van een bebouwd goed;
Aanvraag: 16/10/2014 | Toestand: Aangevraagd