Marnestraat 5
1140 Evere

Gebouw: 40 m²
Kadastrale perceel: 169 m²
Kadaster: 457E2
Hoogte: 36 m
Homoniem van Schaarbeek

50.8767519, 4.3966140
174043, 151961

Bestemming

Gebieden van collectief belang of van openbare diensten
De kaarten en voorschriften van het GBP zijn louter richtinggevend. Enkel de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde kaarten hebben bindende kracht en verordenende waarde.

Onroerend erfgoed

't Hoeveke
17/04/1997

Aangrenzende gebouwen

Marnestraat 1

In deze gebieden

Evere
Gemeente

Vrede
Wijk

Oud Evere
Sector

RVOHR
Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie

Buiten deze gebieden

GCHEWS
Gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing

Voorkoopperimeter
Krachtens het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) is het mogelijk een voorkooprecht tot stand te brengen ten gunste van verschillende overheden.

Zoneverordeningen
Stedenbouwkundige zoneverordeningen

Wijkcontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1994

Stadsvernieuwingscontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2016

Zone voor stedelijke herwaardering
Gebied waar de operaties voor stedelijke herwaardering zijn geconcentreerd, omdat de leefomstandigheden van de inwoners er minder goed zijn dan in de rest van het Gewest

Downloaden

Selecteer het formaat en de laag die u wilt downloaden
voor het adres "Marnestraat 5"
Couche:   Format:

Afvalophaling

Dinsdagochtend, Vrijdagmorgen
Dinsdagochtend
Vrijdagmorgen
Vrijdagmiddag

't Hoeveke

Ongespecificeerd  
02 247 63 31
Foto: Wikimedia

Stib haltes


Trein
Spoorwegen (NMBS)

Bordet 922 m
Evere 1,07 km
Schaarbeek 1,29 km
Metro
Metrolijnen in Brussel

Kruidtuin 3,33 km
Bockstael 3,41 km
Madou 3,55 km


Gewestelijke Fietsroutes
Aanbevolen fietswegen


Villo!
Self-service fietsen in het Brussels Gewest

Place De La Paix/vredeplain 289 m
Saint-vincent / Sint-vincentius 554 m
Georges Eekhoud 640 m


Zone DriveNow
Zelfbedienende autoservice

Zone ZipCar
Zelfbedienende autoservice

Cambio
Service van zelfbedieningsauto's (vaste stations)


Collecto
Collectieve taxidienst beschikbaar tussen 23 en 6 uur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Binnen 50 meter, zijn er:
16 plaatsen in Blauwe zone (Bewonerskaart of blauwe parkeerschijf)
1 plaatsen voor gehandicapten

Restauranten

  Un goût de chez nous 583 m
Ristorante la Renna 706 m
I Golosi 897 m
  Turkish Kebap 927 m
  le Palindrome 942 m
  Lunch Garden 1,18 km

Winkels

Epicerie de la Paix 264 m
Le Dragon Express 288 m
Ma Boucherie 298 m
Fk Press 303 m
Langhendries 316 m
Louis Delhaize 341 m

Premies

Dit adres is gelegen in de RVOHS, waardoor de eigenaar recht kan hebben op premies voor de renovatie van het woonmilieu en op premies voor de verfraaiing van gevels. Naargelang uw inkomen zal de premie 50 tot 80 % van het bedrag van de aanvaarde werken voor de verfraaiing van gevels bedragen, en 30 tot 70 % voor de renovatie van het woonmilieu.
Opgelet: controleer goed de voorwaarden op de websites van het Gewest. De werken mogen pas starten nadat de aanvrager een "voorlopige toekenningsbelofte van de premie" ontvangen heeft.

Aanvragen voor vergunningen

Geen vergunning voor dit adres