Egide Van Ophemstraat 46
1180 Ukkel


Kadastrale perceel: 1184 m²
Kadaster: 177X
Hoogte: 48 m

50.7930915, 4.3303177
164737, 147290

Bestemming

Gegeven niet gevonden
De kaarten en voorschriften van het GBP zijn louter richtinggevend. Enkel de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde kaarten hebben bindende kracht en verordenende waarde.

In deze gebieden

Ukkel
Gemeente

Kalevoet - Moensberg
Wijk

Keienbempt
Sector

Buiten deze gebieden

RVOHR
Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie

GCHEWS
Gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing

Voorkoopperimeter
Krachtens het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) is het mogelijk een voorkooprecht tot stand te brengen ten gunste van verschillende overheden.

Wijkcontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1994

Stadsvernieuwingscontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2016

Downloaden

Selecteer het formaat en de laag die u wilt downloaden
voor het adres "Egide Van Ophemstraat 46"
Couche:   Format:

Afvalophaling

Maandagmorgen, Donderdagmorgen
Maandagmorgen
Donderdagmorgen
Maandagmiddag

Rue Egide Van Ophem 46

Ongespecificeerd

Stib haltes


Trein
Spoorwegen (NMBS)

Ukkel-Kalevoet 182 m
Ukkel-Stalle 1,13 km
Moensberg 1,61 km
Metro
Metrolijnen in Brussel

COOVI 3,85 km
Het Rad 4,03 km
Bizet 4,24 km


Gewestelijke Fietsroutes
Aanbevolen fietswegen


Villo!
Self-service fietsen in het Brussels Gewest

Gare De Calevoet / Kalevoet Station 236 m
Gatti De Gamond 399 m
Rittweger 656 m


Zone DriveNow
Zelfbedienende autoservice

Zone ZipCar
Zelfbedienende autoservice

Cambio
Service van zelfbedieningsauto's (vaste stations)


Collecto
Collectieve taxidienst beschikbaar tussen 23 en 6 uur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Binnen 50 meter, zijn er:
12 plaatsen de stationnement

Restauranten

  Schievelavabo 170 m
  Restaurant Chaussée d'Alsemberg 267 m
  La Branche d'Olivier 887 m
Le Pigeon Noir 1,27 km
  Gri-Gri 1,52 km
  Ventre Saint-Gris 1,53 km

Premies

Dit adres is niet gelegen in de RVOHS noch in de perimeter van een wijkcontract. Als u eigenaar-bewoner bent van een woning die op dit adres is gelegen (of indien u een beroep doet op een sociaal verhuurkantoor), kunt u niettemin een premie voor de renovatie van het woonmilieu ontvangen ten belope van 30 tot 70% van het bedrag van de aanvaarde werken indien uw jaarlijkse bruto inkomen lager is dan 67050.72 euro. Kunt u een premie voor de verfraaiing van gevels ontvangen ten belope van 30% van het aanvaarde bedrag van de werken als uw jaarlijkse bruto inkomen hoger is dan 40000 euro, en van 55% als uw inkomen lager is dan 40000 euro.
Opgelet: controleer goed de voorwaarden op de websites van het Gewest. De werken mogen pas starten nadat de aanvrager een "voorlopige toekenningsbelofte van de premie" ontvangen heeft.

Aanvragen voor vergunningen

Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA 16/PFD/594782
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect
Aanvraag: 17/06/2016 | Beslissing: 22/09/2017 | Toestand: Toegekend
Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA 16/PFD/492729
Verbouwen of renoveren met wijzigen van het volume;
Aanvraag: 19/12/2013 | Beslissing: 17/09/2014 | Toestand: Toegekend