Vanderkinderestraat 158
1180 Ukkel

Gebouw: 264 m²
Kadastrale percelen: 479 m²
Kadaster: 277H24, 277B24
Hoogte: 101 m

50.8139216, 4.3458333
167054, 148385

Bestemming

Typisch woongebieden
De kaarten en voorschriften van het GBP zijn louter richtinggevend. Enkel de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde kaarten hebben bindende kracht en verordenende waarde.

Aangrenzende gebouwen

Vanderkinderestraat 152, 156, 160

In deze gebieden

Ukkel
Gemeente

Moliere - Longchamp
Wijk

De Kat
Sector

Buiten deze gebieden

RVOHR
Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie

GCHEWS
Gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing

Voorkoopperimeter
Krachtens het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) is het mogelijk een voorkooprecht tot stand te brengen ten gunste van verschillende overheden.

Zoneverordeningen
Stedenbouwkundige zoneverordeningen

Wijkcontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1994

Stadsvernieuwingscontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2016

Zone voor stedelijke herwaardering
Gebied waar de operaties voor stedelijke herwaardering zijn geconcentreerd, omdat de leefomstandigheden van de inwoners er minder goed zijn dan in de rest van het Gewest

Downloaden

Selecteer het formaat en de laag die u wilt downloaden
voor het adres "Vanderkinderestraat 158"
Couche:   Format:

Afvalophaling

Maandagmorgen, Donderdagmorgen
Maandagmorgen
Donderdagmorgen
Maandagmiddag

Bio V

Ongespecificeerd
02 345 18 20
bio-v.business.site
Foto: BIO V

Stib haltes


Trein
Spoorwegen (NMBS)

Vorst-Oost 1,83 km
Ukkel-Stalle 2,01 km
Sint-Job 2,48 km
Metro
Metrolijnen in Brussel

Sint-Gillis Voorplein 1,76 km
Munthof 2,17 km
Hallepoort 2,24 km


Gewestelijke Fietsroutes
Aanbevolen fietswegen


Villo!
Self-service fietsen in het Brussels Gewest

Vanderkindere 136 m
Coghen 486 m
Berkendael / Berkendaal 496 m


Zone DriveNow
Zelfbedienende autoservice

Zone ZipCar
Zelfbedienende autoservice

Cambio
Service van zelfbedieningsauto's (vaste stations)


Collecto
Collectieve taxidienst beschikbaar tussen 23 en 6 uur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Binnen 50 meter, zijn er:
33 plaatsen in Rode zone (Ticket: 2u max.)
1 plaatsen voor gehandicapten

Restauranten

Au Délice 176 m
Triskell - Crêperie Bretonne 463 m
  Balmoral 613 m
  Chez Montaigne 618 m
  Le Macon 714 m
  Gaudron 773 m

Premies

Dit adres is niet gelegen in de RVOHS noch in de perimeter van een wijkcontract. Als u eigenaar-bewoner bent van een woning die op dit adres is gelegen (of indien u een beroep doet op een sociaal verhuurkantoor), kunt u niettemin een premie voor de renovatie van het woonmilieu ontvangen ten belope van 30 tot 70% van het bedrag van de aanvaarde werken indien uw jaarlijkse bruto inkomen lager is dan 67050.72 euro. Kunt u een premie voor de verfraaiing van gevels ontvangen ten belope van 30% van het aanvaarde bedrag van de werken als uw jaarlijkse bruto inkomen hoger is dan 40000 euro, en van 55% als uw inkomen lager is dan 40000 euro.
Opgelet: controleer goed de voorwaarden op de websites van het Gewest. De werken mogen pas starten nadat de aanvrager een "voorlopige toekenningsbelofte van de premie" ontvangen heeft.

Aanvragen voor vergunningen

Geen vergunning voor dit adres