Populierenhof 5
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Gebouw: 72 m²
Kadastrale perceel: 306 m²
Kadaster: 121/03C8
Hoogte: 69 m
Homoniem van Sint-Agatha-Berchem

50.8530051, 4.4370193
171403, 154807


Bestemming

Woongebieden met residentieel karakter

In deze gebieden

Sint-Lambrechts-Woluwe
Gemeente

Gulledelle
Wijk

Populierenhof
Sector

Buiten deze gebieden

RVOHR
Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie

GCHEWS
Gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing

Zoneverordeningen
Stedenbouwkundige zoneverordeningen

Wijkcontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1994

Stadsvernieuwingscontracten
Hulpmiddel voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2016

Zone voor stedelijke herwaardering
Gebied waar de operaties voor stedelijke herwaardering zijn geconcentreerd, omdat de leefomstandigheden van de inwoners er minder goed zijn dan in de rest van het Gewest

Vergunning

Geen vergunning voor dit adres

Stib haltes
       

Trein
Spoorwegen (NMBS)

Evere 3,01 km
Meiser 3,01 km
Merode 3,06 km
Metro
Metrolijnen in Brussel

Roodebeek 621 m
Vandervelde 952 m
Alma 1,17 km


Gewestelijke Fietsroutes
Aanbevolen fietswegen


Villo!
Self-service fietsen in het Brussels Gewest

Marcel Thiry 341 m
Thiry 511 m
Tractebel 581 m


Binnen de DriveNow zone
Service de voitures en libre-service

Binnen de ZipCar zone
Service de voitures en libre-service

Cambio
Service de voitures en libre-service (stations fixes)


Collecto
Collectieve taxidienst beschikbaar tussen 23 en 6 uur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Binnen 50 meter, zijn er:
31 plaatsen de stationnement

Restauranten

  Cook & Book 559 m
  Brasserie Kwak 732 m
  Comptoir des vins 804 m
Regina 811 m
Verre y Table 932 m
  Le Moulin de Lindekemale 939 m

Premies

Dit adres is niet gelegen in de RVOHS noch in de perimeter van een wijkcontract. Als u eigenaar-bewoner bent van een woning die op dit adres is gelegen (of indien u een beroep doet op een sociaal verhuurkantoor), kunt u niettemin een premie voor de renovatie van het woonmilieu ontvangen ten belope van 30 tot 70% van het bedrag van de aanvaarde werken indien uw jaarlijkse bruto inkomen lager is dan 67050.72 euro. Kunt u een premie voor de verfraaiing van gevels ontvangen ten belope van 30% van het aanvaarde bedrag van de werken als uw jaarlijkse bruto inkomen hoger is dan 40000 euro, en van 55% als uw inkomen lager is dan 40000 euro.
Opgelet: controleer goed de voorwaarden op de websites van het Gewest. De werken mogen pas starten nadat de aanvrager een "voorlopige toekenningsbelofte van de premie" ontvangen heeft.